dota experts forum mutluluğun resmi
 • egotizm ne demek
 • pandül ne demek
 • zembil ne demek
 • kastor ne demek
 • dekoratif ne demek
 • fototropizm ne demek
 • cavalacoz ne demek
 • aseptik ne demek
 • dampersiz ne demek
 • entel ne demek
 • ülser ne demek
 • omuz ne demek
 • drahmi ne demek
 • halat ne demek
 • taam ne demek
 • astronomik ne demek
 • cinas ne demek
 • foşurdama ne demek
 • maatteessüf ne demek
 • kalsiyum ne demek
 • lafzi ne demek
 • laterit ne demek
 • kloş ne demek
 • revani ne demek
 • istimal ne demek
 • risk ne demek
 • likidasyon ne demek
 • limbo ne demek
 • kasır ne demek
 • majör ne demek
 • yakinen ne demek
 • yitim ne demek
 • maddesel ne demek
 • okültizm ne demek
 • safer ne demek
 • rekolte ne demek
 • uyarıcı ne demek
 • Incline Dumbell Press ne demek
 • egzistansiyalist ne demek
 • duka ne demek
 • rebap ne demek
 • liberalist ne demek
 • tanker ne demek
 • faiz ne demek
 • mahcubiyet ne demek
 • haleldar ne demek
 • izomorfizm ne demek
 • ehlivukuf ne demek
 • palaska ne demek
 • cimcime ne demek
 • oksit ne demek
 • cehennem ne demek
 • yeğ ne demek
 • yeis ne demek
 • lazer ne demek
 • balkır ne demek
 • ebet ne demek
 • zebra ne demek
 • salahiyet ne demek
 • siyonizm ne demek
 • röntgen ne demek
 • rekat ne demek
 • Aksolotl ne demek
 • dramaturji ne demek
 • hacir ne demek
 • nalıncı keseri ne demek
 • bolero ne demek
 • mağduriyet ne demek
 • drezin ne demek
 • uçarı ne demek
 • senfoni ne demek
 • istilzam ne demek
 • istical ne demek
 • sadakat ne demek
 • lahika ne demek
 • nadirat ne demek
 • madensel ne demek
 • berat ne demek
 • lando ne demek
 • jeneratör ne demek
 • larpadak ne demek
 • jeofizikçi ne demek
 • litosfer ne demek
 • hangar ne demek
 • yarar ne demek
 • kamer ne demek
 • namütenahi ne demek
 • Kelimemiz
  dede
  dede Ne Demek?

  Torunu olan erkek, büyükbaba, büyükpeder. - isim

  Büyükbabadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri.

  Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan.

  Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü. - ünlem

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Dedenin kabri yanında bir çukur kazılmış.

  Y. Z. Ortaç

   

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  dede Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  dede Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  dede Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  dede Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  dede Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  dede Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  dede Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  i vs you cumhurbaşkanı seçimi